ชาวนาชาวเอธิโอเปีย: Guta Gudisa จาก Jeldu Woreda (เขต) ของภูมิภาค Oromia

ชาวนาชาวเอธิโอเปีย: Guta Gudisa จาก Jeldu Woreda (เขต) ของภูมิภาค Oromia

ความสำคัญของการศึกษา 3. การจัดการฟาร์มและเทคนิคการผลิตพืชผล Guta ฝึกการปลูกพืชหมุนเวียนโดยการเช่าที่ดินจากผู้อื่น....

พันธมิตรของเราในปี 2022

โฆษณา

พฤษภาคม 2022

แนะนำ

X